Poniższe odnośniki pozwalają oglądać zdjęcia trójwymiarowe na komputerach z przeglądarkami pozbawionymi wtyczek "Flash", oferując nawigację na bazie skryptów PHP5. Nadają się zatem także do wszelkich urządzeń przenośnych, na których najczęściej "Flash" jest niedostęny...

Nawigacja po zdjęciach możliwa jest za pomocą "przycisków" PONAD zdjęciami

Pod zdjęciami można wybrać sposób prezentacji zdjęć, na przykład kolorowe okularki przydają się w trybach "Dubois", "C-ana", "Ana"

Galerie poukładane są "od najnowszej", dodatkowo nawigację ułatwia numeracja. Zapraszam do oglądania!
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości minimum 1024x768 - Wszelkie prawa zastrzeżone